Klankbordgroep 't Loo

Een klankbordgroep bestaat uit een aantal mensen die zich willen inzetten voor hun dorp. Zij bieden aan om een aanspreekpunt te zijn voor enerzijds de gemeente en anderzijds hun mededorpsbewoners.

Als klankbordgroep denken we mee over de gevolgen van gemeentelijke beslissingen voor onze leefomgeving. We proberen ideeën te geven voor het dorpsplan en organiseren een dorpsschouw. We geven ook advies voor de besteding van het dorpsbudget

We zijn niet democratisch gekozen en hebben, voorlopig, geen beslissingsbevoegdheid. We zijn ook niet in dienst van de gemeente. We zijn eenvoudigweg betrokken bij onze leefomgeving.

De klankbordgroep 't Loo kent de volgende leden

  • Dirk Fobbe
  • Ineke van Rijssen
  • Liesbeth ter Schure
  • Kees Leusink
  • Bé Meijer
  • Beerd van de Put